אתר אמריקאי שעוסק בהנדסת אקלים

אתר עם סרטים דקומונטריים על הנדסת אקלים

אתר אירופאי המארגן התנגדות בינלאומית להנדסת אקלים

   Geoengineering Israel וידיאו מרתק ומקצועי  של