בחמש וחצי שנים האחרונות ישראל נתונה לריסוס של כימיקלים בשמים מסיבות לא ברורות. זוהי פעילות ברורה הניתנת לראיה ולתיעוד.

#1

הכימיקלים אשר מרוססים, הם ערבוב של מתכות כבדות הרעילות לבריאות האדם והסביבה ובנוסף הן פוגעות באיזון של האקלים המקומי.

#2

#3

#3

פעילות זו מבוצעת מחוץ לכל מסגרת חוקית, לאומית או בין לאומית, והיא מהווה הפרה של כללי הזהירות הבסיסיים.

ממשלת ישראל, אשר ממונה על השליטה במרחב האווירי, מזניחה את חובתה הבסיסית להגן על אזרחיה מהנשורת של רעלים אלו.

#4

הכחשה ממשלתית ממוסדת של פעילות ברורה זו בשמים, היא הפרה בסיסית של זכויות האזרחים להיות מיודעים על כל פעילות ניסויית שכזו.

#5

הכחשה ממשלתית ממוסדת של פעילות ברורה זו בשמים, היא הפרה בסיסית של זכויות האזרחים להיות מיודעים על כל פעילות ניסויית שכזו.

#5